Osteopatia en pediatria

¿Com sabem si és convenient portar el nostre fill a l’osteòpata?

pediatrica

La osteopatia una teràpia efectiva des del naixement fins a l’adolescència:

La osteopatia es una teràpia eficaç ja des del naixement. Els primers mesos de vida és el punt de partida de creixement del nen, tant a nivell físic com cognitiu. L’osteopatia en aquesta etapa pot ajudar a corregir i minimitzar algunes disfuncions que succeeixen en el moment del part, o a nivell intrauterí.

Més endavant acompanya i facilita el desenvolupament psicomotriu del nen, la oclusió, la postura, si el nen pateix alguna lesió esquelètica, si te males digestions, problemes respiratoris... L’osteòpata ha de ser un professional més que acompanyi el creixement del nado, nen, i adolescent.

¿Com sabem si és convenient portar el nostre fill a l’osteòpata?

- En el nadó:

Si el vostre fill és un nadó de dies o mesos, és convenient que sigui visitat en cas de que hi hagi hagut un encaixament del fetus molt aviat. Quan el treball de part hagi estat complicat i llarg, cal assegurar que no hi hagi disfuncions a nivell del cos del nado. Si ha sigut un part instrumentat amb fòrceps, ventoses o espàtules.

Si veieu que el nado no gira be el cap o presenta torticolis.

Quan el nado no s’agafa al pit, o li costa mes agafar-se a un pit que a l’altre. En aquest cas serà important valorar que el nadó per que no tingui algun problema de succió secundari a algun problema estructural que ell sol no pot resoldre.

Si el nen te diagnosticada una plagiocefàlia.

I en tots aquells casos en que la mare observi alguna deformació del crani del nado que no es va resolent amb els dies

- En bebès a partir de 9 mesos:

Cal observar que el bebè es mou amb normalitat, els braços, les cames... si esta còmode bocaterrosa i si pot gatejar. Si observem alguna asimetria en el gateig, o no vol gatejar, si presenta alguna alteració en el desenvolupament motriu... És important que sigui valorat per l’osteòpata juntament amb el pediatre.

Cal anar observant la forma del crani del nen, si veiem que te un ull mes gran que l’altre, o alguna desviació d’aquests; si la forma del crani és asimètrica, o no te una bona oclusió... seria interessant consultar a l’osteòpata.

- En nens més grans:

Caldrà continuar observant com es va desenvolupant a nivell psico-motriu, si el nen pot jugar tranquil, si respira pel nas i no per la boca. En nens que tingui algun problema respiratori (bronquitis, asma) és molt útil la fisioteràpia i la osteopatia .

Caldrà seguir observant la forma del crani. En aquesta etapa si presenta algun problema visual serà important treballar-lo conjuntament amb l’optometrista o en la vocalització amb la logopeda.

També són motius de consulta els dolors a alguna zona del cos que no es resolen amb el temps. Nens amb escoliosis o problemes posturals, com una cama mes curta que l’altre, peus plans...

L’osteòpata pot acompanyar el creixement del vostre fill per tal de fer un treball preventiu i donar-li mes qualitat de vida. És important però començar el més aviat possible ja que les disfuncions que hi pugui haver es corregiran amb més efectivitat.

Amb els nens i nenes el gest terapèutic depèn de moltes persones i sempre en primer lloc dels pares, després hi ha altres professionals de la salut de l’educació, amics, entorns... L’osteòpata esperem que amb els temps sigui un mes d’aquest complex entranyat terapèutic.

Artículos relacionados

Contacto

Lunes a Viernes de 8 a 20hs.
Rambla Josep Mª Martí Nº 3 1ª 2º, Puigcerdà
Tel: 972 141 599 - contact@lifemovements.com


   

- Aviso legal -

Español - Català